VvE voor de Woodcabins - Wist je al dat dat voor het plan Meerbos een Vereniging van Eigenaars (VvE) wordt opricht? Als eigenaar van een woning in Meerbos ben je automatisch lid van de VvE.

De 14 woodcabins zijn geïntegreerd in het landschap en grenzen aan het collectieve groen. Je deelt het collectieve groen met je buren. De verbondenheid met het landschap en de eenheid van de architectuur maakt het plan bijzonder. Het is dan ook in ieders belang dat het landschap in takt blijft en het groen goed wordt onderhouden. Om dit te borgen is er een VvE opgericht. Het is goed te weten dat bij de Woodcabins de woning uit de VvE constructie is gehouden. De VvE heeft dus alleen betrekking tot het collectieve groen en de parkeerplaatsen.

In de VvE

  -   Gemeenschappelijk gebied
  -   Parkeerplaatsen

Door bij elke woning één parkeerplaats toe te wijzen, kunnen we twee zaken regelen;

  1. Elke bewoner is zeker van minimaal één parkeerplek, welke onlosmakelijk is verbonden aan de woning;

  2. Doordat er één parkeerplaats per woning wordt toegewezen, welke onlosmakelijk verbonden is aan de woning kan er een VvE opgericht worden. In de VvE kunnen we afspraken vastleggen over het collectief gebied. De woning blijft volledig eigendom van de bewoner zelf. De overgebleven, niet toegewezen, parkeerplaatsen behoren tot het collectieve gebied.

We willen de kwaliteit en het behoud van het groen borgen. Om dit te regelen moeten er tussen bewoners afspraken gemaakt worden. Hiervoor zal een vereniging van eigenaren worden opgericht waarbij JuNova de bewoners ondersteunt en helpt met de vorming van de VvE. Binnen de VvE kan veel geregeld worden. Hier is ook vrijheid voor bewoners waarbij de meerderheid, in dit geval de helft plus één, doorslaggevend is. Naast de afspraken die je met elkaar vastlegt brengt dit verplichtingen met zich mee. Één daarvan is dat elke bewoner evenredig mee betaalt aan de kosten om de gemeenschappelijke tuin en de parkeerplaatsen in stand te houden en te onderhouden. Denkt u hierbij aan o.a. het tuinonderhoud. De uitvoering van dit onderhoud wordt door het bestuur van de VvE geregeld, als bewoners kun je hierover mee besluiten. De taken die het bestuur uitvoert, zijn vooraf door de vergadering besloten. Ook de verzekeringen van de tuin en de parkeerplaatsen lopen via de VvE. De opstalverzekering voor uw woning en de aansprakelijkheidsverzekering voor uw privé situatie, dient u wel zelf af te sluiten. De woning valt immers buiten de VvE en is volledig eigendom.

Kosten gemeenschappelijk onderhoud van tuin en parkeerplaatsen

Binnen een VvE besluit u samen met de mede-eigenaren wanneer, tegen welke prijs, welk onderhoud er uitgevoerd gaat worden. Voor iedereen is de financiële situatie anders. U kunt immers niet bij elkaar in de portemonnee kijken. U kunt er voor kiezen om het onderhoud uit te besteden, maar als u groene vingers heeft kan u er ook voor kiezen op het groen gezamenlijk te onderhouden. Hiermee bespaart u kosten, werk je samen met je buren en houd u het groen mooi.

Gezamenlijk onderhoud van groenvoorzieningen: De VvE neemt de verantwoordelijkheid op zich voor het onderhoud van het gezamenlijke groen. Dit kan variëren van grasvelden en bloembedden tot bomen en struiken. Het gezamenlijk onderhoud kan resulteren in kostenbesparingen en een uniform uiterlijk van de groenvoorzieningen. Behoud van het groen is een belangrijke kwaliteit van het plan.

Aangelegde tuin: Hiermee bespaart u kosten op de aanleg van de tuin. De tuin wordt immers voor u aangelegd! Een goed ontworpen en onderhouden tuin kan de esthetiek van het hele complex verbeteren. Het creëert een aangename en uitnodigende sfeer voor bewoners en bezoekers, wat de algehele leefomgeving verrijkt. Daarnaast moedigt een gemeenschappelijke tuin de sociale interactie tussen bewoners aan.

Professioneel beheer: Een VvE met gezamenlijk groen kan ervoor kiezen om professionele hoveniersdiensten in te huren voor het onderhoud van het groen. Dit kan zorgen voor deskundig beheer en een verzorgde uitstraling van de gemeenschappelijke groenvoorzieningen.

Gemeenschappelijk gebruik en genot: Bewoners kunnen genieten van de gezamenlijke groenvoorzieningen en lekker ontspannen. Dit bevordert een gevoel van gemeenschap en welzijn onder de bewoners.

Ecologische voordelen: Gemeenschappelijke groenvoorzieningen kunnen bijdragen aan het behoud van de biodiversiteit en het creëren van een gezondere leefomgeving voor bewoners en lokale flora en fauna.

Gevoel van gemeenschap: Wanneer bewoners binnen een VvE elkaar kennen en
regelmatig met elkaar omgaan, ontstaat er een gevoel van gemeenschap. Dit kan leiden tot een meer ondersteunende en inclusieve omgeving waarin bewoners elkaar helpen en ondersteunen.

Zie jij jezelf hier wonen?

Woodcabins aanbod

Zie jij jezelf hier wonen?